Download de app
Kies uw
wapen naar keuze

Scan de code

of ga oldschool, download de app

 

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Welkom bij “KUARIO” – “KUARIO” is een mobiele applicatie (“de App”) die bestaat uit een prepaid betaalplatform waarop je online transacties kunt verrichten. De Applicatie en zijn diensten zullen gezamenlijk worden aangeduid als de “Service” of de “Services”. De Service is eigendom van KUARIO B.V. (het “Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”).

Lees de Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) aandachtig door. Je accepteert de voorwaarden volledig en je bent gebonden aan deze voorwaarden vanaf het moment dat je de Service gaat gebruiken of openen of door een persoonlijke account aan te maken voor onze Service. Indien je niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag je de Service op geen enkele manier gebruiken.

Voor vragen of opmerkingen die je mogelijk heeft met betrekking tot de Service, kun je te allen tijde contact met ons opnemen: KUARIO B.V., info@kuario.com , Adres: Pondweg 7, 2153 PK Nieuw-Vennep, Nederland.

Algemeen

* Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot het onderwerp hierin, en vervangen alle voorafgaande en gelijktijdige onderhandelingen en mondelinge verklaringen, overeenkomsten en verklaringen.

* Geen enkele verklaring van afstand, concessie, verlenging, vertegenwoordiging, wijziging, aanvulling of afwijking van de Voorwaarden door het Bedrijf, of op grond van de Voorwaarden, is van kracht tenzij het Bedrijf of zijn bevoegde vertegenwoordiger uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de uitvoering ervan.

* Als het Bedrijf nalaat de uitvoering van een bepaling in de Voorwaarden te eisen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten onder de Voorwaarden.

*De kopjes in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld als referentie en/of voor het gemak en hebben geen enkele invloed op de betekenis of de interpretatie van deze Voorwaarden. “Met inbegrip van”, al dan niet met hoofdletters, betekent zonder beperking.

Over de Service

De Service van “KUARIO” is een elektronisch prepaid betaalplatform dat je in staat stelt om producten te kopen van meerdere aangesloten derden die geautomatiseerde systemen aanbieden. (respectievelijk de “Verkopers” en de “Apparaten”).

De locatorfunctie van de App kan het dichtstbijzijnde Apparaat in je omgeving vinden. De locator is afhankelijk van je draadloze dienst, het bereik van de GPS-antenne van je mobiele apparaat en het draadloze bereik binnen het gebied waar je je op dat moment bevindt. Je kunt alleen gebruik maken van onze Service als de betreffende Verkopers en Apparaten gebruik maken van door ons aangewezen apparaten met het “KUARIO”-logo.

Voor het gebruik van de Service is een online verbinding (Wi-Fi of mobiele gegevens) tussen je mobiele apparaat en het internet nodig. Zoals overeengekomen in het contract met je communicatiedienstverlener ben je als enige verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven van een dergelijke verbinding.

Minimum leeftijd

Gebruikers van de Service moeten meerderjarig zijn zoals bepaald in het betreffende rechtsgebied. Meestal betekent dit 18 jaar of ouder. Als je niet meerderjarig bent, mag je deze Voorwaarden alleen accepteren met toestemming van je ouders of wettelijke voogd.

Door je te registreren en gebruik te maken van de Service verklaar je dat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt. Indien je jonger dan 18 jaar bent, verklaar je dat je ouders of wettelijke voogden akkoord gaan met de Voorwaarden en je toestaan de Service te gebruiken. Wij kunnen te allen tijde aanvullende informatie opvragen om je leeftijd te bevestigen. In het geval dat wij het vermoeden hebben dat je jonger bent dan de minimumleeftijd, behouden wij ons het recht voor om de persoonlijke account te beëindigen.

App Store

Houd er rekening mee dat de (download)voorwaarden, beperkingen en disclaimers van de externe winkel of het platform (zoals Apple’s App Store of Google Play Store) ook van toepassing zijn op (het downloaden, installeren en gebruiken van) de KUARIO App.

Registratie

Je mag je persoonlijke account op geen enkele manier overdragen, verkopen of toewijzen aan een derde. Om gebruik te kunnen maken van de Service dient je een persoonlijke account aan te maken. Om je te registreren moet je ons specifieke persoons- en betalingsgegevens geven. Deze betalingsgegevens worden gebruikt om vooraf betaald geld op je persoonlijke rekening te zetten. Je moet alleen echte, nauwkeurige en volledige informatie indienen. Als je valse of onjuiste informatie of informatie die verouderd of anderszins frauduleus is, registreert, kunnen we voorkomen dat je een persoonlijke account aanmaakt of je account tijdelijk of permanent uitschakelen en contact met je opnemen.

We hebben de verplichte informatievelden aangegeven. Het is onmogelijk om je te registreren als je niet alle verplichte velden invult. Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Het Privacybeleid is door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden. Het is belangrijk om je inloggegevens van je persoonlijke account vertrouwelijk te houden. Wij adviseren je om je wachtwoord regelmatig en ten minste één keer per drie (3) maanden te wijzigen. Je bent zelf verantwoordelijk voor alles wat voortvloeit uit het gebruik van onjuiste, onnauwkeurige en onvolledige informatie in de loop van de registratie of wanneer deze op een later tijdstip wordt gewijzigd, evenals voor misbruik van je persoonlijke account op de Service als gevolg van het doorgeven van je gegevens aan iemand anders, al dan niet door schuld.

Als je vermoedt dat je persoonlijke account op de Service niet meer veilig is, moet je ons onmiddellijk op de hoogte brengen. Wij zullen je persoonlijke account tijdelijk stopzetten om ongeoorloofd gebruik van deze account en geld te voorkomen. Als er geld van je persoonlijke rekening op de Service is gebruikt, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld.

In het geval dat je mobiele apparaat gestolen, verloren of beschadigd is, kun je de App downloaden op een ander mobiel apparaat. Nadat je bent ingelogd op je persoonlijke account wordt je bestaande saldo automatisch overgezet.

Wij kunnen te allen tijde aanvullende informatie vragen om je identiteit te verifiëren. Dit kan gebeuren tijdens het registratieproces, tijdens je gebruik van de Service, of wanneer je verzoeken indient met betrekking tot je persoonlijke account op de Service. Indien je ons niet de gevraagde informatie verstrekt, behouden wij ons het recht voor om je persoonlijke account tijdelijk stop te zetten of te beëindigen, in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Je hebt het recht om je persoonlijke account op te zeggen binnen de wettelijke “afkoelingsperiode” van 14 dagen vanaf de datum van de aanmaak van je KUARIO-account. Je dient binnen deze termijn contact met ons op te nemen en ons op de hoogte te stellen van het feit dat je je uit de overeenkomst met KUARIO B.V. wilt terugtrekken en je mag bij de terugtrekking geen gebruik maken van de KUARIO-account.

Overmaken van prepaid geld

Als geregistreerde gebruiker kunt je prepaid geld overmaken naar je persoonlijke account op de Service. Je kunt het geld overmaken met behulp van de ondersteunde Betaalmethoden (“Betaalmethoden”), die op dit moment omvatten: Creditcard of debetkaart en/of alternatieve Betaalmethoden zoals iDeal, SOFORT, PayPal etc. Wij kunnen de beschikbare Betaalmethoden op elk gewenst moment wijzigen zonder dat wij je hiervan vooraf op de hoogte hoeven te stellen. We kunnen ook extra Betaalmethoden toevoegen of stoppen met het gebruik van eerder ondersteunde Betaalmethoden. We kunnen ook, zonder je toestemming, het maximale geldbedrag dat op je persoonlijke rekening mag worden geladen, beperken.

Door middel van een of meer van onze ondersteunde Betaalmethoden kun je prepaid geld overmaken naar je persoonlijke rekening door een Betaalmethode te selecteren. Deze Betaalmethode wordt verstrekt door derden, zoals creditcardmaatschappijen of banken, die vervolgens geautoriseerde betalingen zullen verwerken, waardoor vooraf betaald geld op je rekening wordt gestort. Dergelijke transacties zijn ook onderworpen aan de contractuele overeenkomsten tussen jou en deze derden. Houd er rekening mee dat deze derden een (commissie)vergoeding in rekening kunnen brengen. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor dergelijke commissie(s) en eventuele vergoedingen die door deze partijen in rekening worden gebracht, kunnen deel uitmaken van of onderworpen zijn aan de voorwaarden van een dergelijke Betaalmethode.

Door het kiezen en aansluiten van een of meer van de Betaalmethoden in je persoonlijke account, tijdens en na de registratie op de Service, verklaar en garandeer je dat het je wettelijk is toegestaan om de gekozen Betaalmethode te gebruiken in verband met de Service. Je stemt ermee in dat elke keer dat je ervoor kiest om vooraf betaald geld op je persoonlijke rekening te laden, de gekozen Betaalmethode in rekening wordt gebracht. Door de betalingsgegevens en Betalingsmethode te verwijderen van je persoonlijke rekening, kun je je toestemming om geld in rekening te brengen met deze Betaalmethode intrekken.

Voor het afronden van betalingstransacties kunnen we aanvullende informatie nodig hebben.

Je hebt geen recht op enige rente of koppelingsverschillen met betrekking tot het geld op je persoonlijke rekening op de Service.

Het geld dat op je persoonlijke rekening op de Service is geladen is zeven (7) jaar beschikbaar, vanaf het moment dat je het geld op je rekening stort. Na 7 jaar doe je onherroepelijk afstand van alle rechten in en op dergelijke fondsen en zul je dus niet in staat zijn om iets te kopen of het geld terug te krijgen.

BETALING

Je mag de Service alleen gebruiken voor aankopen bij deelnemende Verkopers en Apparaten die gebruik maken van de door ons aangewezen apparaten en voorzien zijn van het “KUARIO”-logo.

Je bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de keuze van de producten die je wenst te kopen en via welk Apparaat je deze producten wenst aan te schaffen. Je aankopen komen niet in aanmerking voor terugbetaling door ons. Lees en volg zorgvuldig de instructies op het Apparaat dat door de Verkoper is verstrekt. Door een product op een apparaat te kiezen, geeft je toestemming om de prijs voor het product te betalen zoals aangegeven op het Apparaat. De betaling wordt uitgevoerd door het bedrag dat voor het product is aangegeven, af te trekken van je account op de Service.

In het geval dat het geld op je account onvoldoende is om het geselecteerde product te kopen, verschijnt er een waarschuwing op je scherm. Je zult het geselecteerde product niet kunnen kopen. Het is niet mogelijk om een krediet te verstrekken en je mag niet meer geld uitgeven dan het saldo op je rekening.

Verkopers kunnen extra commissiekosten in rekening brengen die de (eind)prijs van het door jou geselecteerde product kunnen verhogen.

Wij geven geen geld terug voor aankopen die via je persoonlijke account op de Service zijn gedaan.

In het geval dat de valuta van het Apparaat afwijkt van de valuta van je persoonlijke rekening, kunnen wij (ook) een commissievergoeding berekenen tegen de tarieven zoals aangegeven in onze Commissietabel. Deze tabel is opgenomen in deze Voorwaarden en toegankelijk op onze website op KUARIO.com. Wij kunnen deze Commissietabel te allen tijde en zonder je daarvan op de hoogte te stellen wijzigen.

Door deze Voorwaarden te aanvaarden, stem je ermee in en erken je dat de samenwerking tussen de Service en de Verkopers en Apparaat geen enkele aanbeveling van het Bedrijf van een Verkoper, Apparaat of product inhoudt. We moedigen het kopen van producten die de Verkopers en Apparaten aanbieden niet aan. Wij hebben het recht tot beperking van het maximale bedrag dat je kunt gebruiken voor aankopen in een bepaalde periode, op een bepaald Apparaat of bij een bepaalde Verkoper.

Sommige Verkopers kunnen loyaliteitsprogramma’s aanbieden die gekoppeld zijn aan je persoonlijke account. De Verkopers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor deze programma’s en deze programma’s zijn onderworpen aan hun voorwaarden. Bij vragen over een loyaliteitsprogramma van een Verkoper dien je direct contact op te nemen met de betreffende Verkoper. Je erkent en stemt ermee in dat beloningen (indien van toepassing) in verband met de loyaliteitsprogramma’s van de Verkopers, geen geldelijke waarde hebben op de Service en niet inwisselbaar zijn voor contant geld of een equivalent daarvan via de Service. Verkopers kunnen er op elk moment voor kiezen hun loyaliteitsprogramma(‘s) stop te zetten. Je kunt en zult ons niet aansprakelijk stellen voor enig negatief resultaat dat verband houdt met het stopzetten van het bovenstaande.

De Verkoper moet ook rechtstreeks worden gecontacteerd, in elk geval als het product niet geleverd is via het Apparaat of in het geval van een beschadigd product na de voltooiing van het aankoopproces. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor producten die niet of niet correct zijn verkocht via het Apparaat, en je hebt geen recht op enige terugbetaling van het Bedrijf in verband met een product dat niet of niet correct is verkocht via een Apparaat. Als je niet tevreden bent met het geleverde product, kun je een geschil (Dispute) indienen via de App. De Verkoper is verplicht om op het geschil te reageren. Als de Verkoper niet binnen 14 dagen reageert op het geschil, wordt het aankoopbedrag automatisch aan je terug gestort. Dit aankoopbedrag trekken wij dan af van de uitbetaling aan de Verkoper.

Je erkent dat de Verkopers de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de Apparaten en hun respectievelijke producten. Dit geldt, zonder beperking, met betrekking tot productaansprakelijkheid of consumentenbeschermingsclaims. Al je communicatie, transacties of aankooptransacties via de Apparaten, of met Verkopers, gelden strikt voor jou en dergelijke Verkopers. Het Bedrijf is geen partij en neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich met betrekking tot dergelijke communicatie, transacties of aankooptransacties. Je gaat er hierbij mee akkoord het Bedrijf en het Personeel te vrijwaren voor alle oorzaken van actie en claims van welke aard dan ook die voortvloeien uit het bovenstaande op en via de Service.

Licentie

Wij verlenen je hierbij een beperkt, wereldwijd, herroepelijk, niet-exclusief, persoonlijk, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar, niet-overdraagbaar recht en licentie om de App te downloaden en te installeren op je apparaat en om de Service te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. De licentie wordt verleend tot de beëindiging of afloop van deze Voorwaarden of de beëindiging van je persoonlijke account.

De App is gratis te downloaden, te installeren en/of te gebruiken, afgezien van eventuele kosten of commissies die wij in rekening kunnen brengen. We kunnen echter op elk moment beginnen met het in rekening brengen van de download, de installatie of het gebruik van de Service of een van de (toekomstige) functies. Wij zullen je vooraf op de hoogte brengen en je toestemming vragen voor deze kosten. Indien je niet akkoord gaat met deze kosten kunnen wij je (recht op) toegang tot de Service opschorten of beëindigen, je persoonlijke account verwijderen en deze Voorwaarden beëindigen.

Aanvaardbaar gebruik van de Service

Onder voorbehoud van de Voorwaarden mag je de Service alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Je bent verantwoordelijk voor alle handelingen die verband houden met je persoonlijke account, toegang en gebruik van de Service, ook voor handelingen in jouw naam. Je gaat ermee akkoord je te houden aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels en aan alle gebruiksrichtlijnen die we van tijd tot tijd geven.

Bij het gebruik van de Service ga je ermee akkoord je te onthouden van opzettelijk of nalatig:

– Overtreden van de Voorwaarden of andere toepasselijke regels en instructies die we kunnen geven met betrekking tot het gebruik van de Service en enig deel daarvan;

– Belemmeren, belasten of verstoren van de functionaliteit van de Service;

– Overtreden van de beveiliging van de Applicatie of het identificeren van eventuele beveiligingslekken in de Applicatie;

– Omzeilen of manipuleren van de werking of de functionaliteit van de Service, of proberen functies of functionaliteiten die op een andere manier zijn uitgeschakeld, ontoegankelijk zijn of niet gedocumenteerd in de Service, mogelijk te maken;

– Verzenden van geautomatiseerde of machinaal gegenereerde vragen;

– Gebruiken van robots, crawlers en soortgelijke toepassingen om inhoud of informatie van de Service te verzamelen en te compileren of om gegevens naar de Service te sturen, ook met het oog op concurrentie met de Service, of op een manier die de functionaliteit van de Service kan belemmeren of verstoren;

– Je ten onrechte voordoen als een persoon of entiteit, of het afleggen van een valse verklaring met betrekking tot je identiteit, dienstverband, agentschap of verbondenheid met een persoon of entiteit;

– Verzamelen of verwerken van persoonlijke informatie over de gebruikers van de Service;

– Schenden van enig toepasselijk plaatselijk, staats-, nationaal of internationaal recht, statuut, verordening, regel of voorschrift;

– Het is je niet toegestaan de Service te gebruiken voor transacties, aankopen of voor het verrichten van activiteiten, die kunnen worden beschouwd als, of kunnen aanzetten tot, gedrag dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving. Je mag de Service niet gebruiken om beperkte of onwettige producten of diensten aan te schaffen, met inbegrip van namaakproducten, illegale drugs en auteursrechtinbreuk, illegale inhoud of producten of diensten die verband houden met piramidesystemen.

We kunnen je persoonlijke account opschorten of beëindigen, of je toegang tot en gebruik van de Service blokkeren. We kunnen dit naar eigen goeddunken doen en als we geloven dat je de Service op frauduleuze wijze of met misbruik gebruikt. We kunnen technologische maatregelen treffen om frauduleus of oneigenlijk gebruik van de Service op te sporen en te voorkomen, zonder je daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

Wettelijke naleving, anti-geld witwassen

Je accepteert en bevestigt dat je de App en de Service correct en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en vereisten gebruikt (tegen geld witwassen en terrorismefinanciering). Je gaat ermee akkoord ons te allen tijde te voorzien van nauwkeurige, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie, inclusief de identificatie- en controledocumentatie die KUARIO nodig heeft. Je verbindt je ertoe dat alle fondsen die gebruikt worden om geld naar je KUARIO prepaid account over te maken, afkomstig zijn van legitieme activiteiten en bronnen.

Het is ten strengste verboden om je KUARIO-account te gebruiken voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, Witwassen van Geld, fraude, financiering van terrorisme of dergelijke andere illegale/criminele activiteiten.

Het is ten strengste verboden om je KUARIO-account te gebruiken om geld te ontvangen van personen of entiteiten die zich bezighouden met fraude, financiering van terrorisme, witwassen van geld, fraude of andere illegale/criminele activiteiten. Als wij van mening zijn dat je mogelijkerwijs in strijd met deze verboden handelt, zullen wij de transactie aan de relevante wetshandhavingsinstanties melden.

Je bent verplicht om in je eigen naam te handelen en niet namens een derde partij, tenzij schriftelijk anders aangegeven en bevestigd door KUARIO.

Wij behouden ons het recht voor om je account op te schorten in geval van verdachte activiteiten, na kennisgeving, totdat de vereiste processen en controles zijn uitgevoerd door onze fraude- en compliance-afdelingen.

Je bevestigt dat je zich houdt aan alle wetten waaraan je bent onderworpen bij het gebruik van de Service, met inbegrip van het gebruik van de Service in een land dat niet je eigen land is.

Je erkent en accepteert dat het geld dat op je KUARIO-account staat geen termijndeposito vormt en dat er geen rente of bonus wordt gecumuleerd op dergelijke fondsen.

Je gaat ermee akkoord en begrijpt dat je tegelijkertijd slechts één persoonlijke en één zakelijke KUARIO-account (maximaal twee accounts) kunt hebben.

Je dient je ervan bewust te zijn dat er voor het overmaken van geld beperkingen kunnen gelden in verband met de veiligheid en wettelijke vereisten.

Je mag geen geld overmaken naar je KUARIO-account via een credit- of debetkaart of een ander betaalinstrument of een betaalrekening als je niet de met naam genoemde houder van dat betaalinstrument of die rekening bent. We nemen elke schending van deze eis zeer serieus en zullen elke poging om een betaalinstrument of rekening te gebruiken waarvan je niet de genoemde houder bent, behandelen als een frauduleuze handeling.

Beëindiging van het account

Je kunt je persoonlijke account opzeggen. Om dit te doen moet je je account beëindigen via de App op je toestel. Bij beëindiging van je account heb je recht op restitutie, maar alleen voor de maximale waarde van je laatste opwaardering. Ons terugbetalingsbeleid valt onder de strikte AML/CFT regelgeving. Daarom worden terugbetalingen alleen overgemaakt naar dezelfde rekening, met dezelfde betalingsmethode als die welke is gebruikt om het geld over te maken en alleen voor de maximale waarde van je laatste opwaardering. Je kunt je geld terugvragen via de App. Je ontvangt je terugbetaling minus de administratiekosten die wij je voor deze transactie in rekening brengen.

Wij kunnen deze Voorwaarden en je gebruikersaccount tijdelijk of permanent weigeren, opschorten, beperken of beëindigen, je de toegang tot de Service ontzeggen en technische en juridische maatregelen nemen om je toegang tot de Service te verhinderen, naast de rechtsmiddelen die ons onder de toepasselijke wetgeving ter beschikking staan, indien het Bedrijf naar eigen goeddunken bepaalt dat een van de volgende situaties geldt:

– Je hebt misbruik gemaakt van je rechten om de Service te gebruiken;

– Je hebt de Voorwaarden geschonden of niet voldaan aan onze redelijke verzoeken om informatie over je identiteit;

– Je hebt een handeling of nalatigheid verricht die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften;

– Je hebt een handeling of nalatigheid verricht die schadelijk is of waarschijnlijk schadelijk is voor het Bedrijf of een andere derde partij, met inbegrip van andere gebruikers en leveranciers van de Service;

– Je hebt de Service gebruikt om een onwettige handeling te verrichten, of om de uitvoering van een dergelijke handeling mogelijk te maken, te vergemakkelijken, bij te staan of aan te zetten tot het verrichten van een dergelijke handeling;

– Je hebt je rekening al meer dan zeven jaar niet gebruikt sinds je laatste storting van prepaid geld;

– Je hebt opzettelijk valse informatie verstrekt;

– Je hebt je wachtwoord of de gegevens van je Service-account aan een andere persoon of entiteit doorgegeven; of

– Je hebt een schuld bij ons.

Bij beëindiging van deze Voorwaarden of van je account, om welke reden dan ook, eindigt je recht om de Service te gebruiken en dien je het gebruik van de Service onmiddellijk te staken en de Applicatie te verwijderen van alle mobiele apparaten die in je bezit of onder je controle zijn. Wij behouden ons het recht voor (maar hebben geen verplichting daartoe) om al je informatie en accountgegevens die op onze servers zijn opgeslagen te verwijderen en wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor het beëindigen van de toegang tot de Service of voor het verwijderen van je informatie of accountgegevens. Je erkent en doet hierbij afstand van alle rechten in en op alle vooruitbetaalde en ongebruikte fondsen die op je rekening blijven staan en in deze specifieke gevallen geen recht hebben op enige terugbetaling.

In geval van beëindiging of afloop van de Voorwaarden, blijven de volgende gedeelten van kracht: Accountbeëindiging, Privacy, Intellectuele eigendom, Beperking van aansprakelijkheid, Schadeloosstelling, Applicatie marktplaats, Toepasselijk recht & Jurisdictie, Algemeen.

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. De privacyprocedures van de Service zijn te vinden in ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Voorwaarden door middel van verwijzing.

Commerciële informatie en (externe) links

Informatie van commerciële aard en/of advertenties, waarvan de bron afkomstig kan zijn van het Bedrijf, de Verkopers of andere derden, kunnen door het Bedrijf in de Service worden opgenomen. Indien dergelijke informatie afkomstig is van de Verkopers of andere derden, kan het Bedrijf geen garantie geven of verklaringen afleggen met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit van dergelijke communicatie. De reclame voor commerciële inhoud door het Bedrijf vormt geen aanbeveling of aanmoediging door de Vennootschap om de geadverteerde goederen of diensten aan te schaffen. Het Bedrijf kan aan derden bepaalde marketingonderzoeksrechten toekennen met betrekking tot het gebruik van de Service, bijvoorbeeld om enquêtes uit te voeren en/of de gebruikers van de Service te benaderen met vragen van commerciële aard.

Links naar inhoud die gepubliceerd is op andere applicaties, websites of externe bronnen, verstrekt door derden, kunnen in de Service worden opgenomen. Houd er rekening mee dat deze links niet worden gemaakt of gecontroleerd door het Bedrijf. Het geven van een link naar een bepaalde website of inhoud, betekent niet dat wij de inhoud aanraden of sponsoren, of dat wij de geloofwaardigheid, nauwkeurigheid, authenticiteit, geldigheid, betrouwbaarheid, integriteit of wettigheid ervan goedkeuren. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke websites of inhoud van derden, of de beschikbaarheid ervan.

Intellectueel eigendom

Alle rechten, aanspraken en belangen in en met betrekking tot de Service zijn eigendom van of in licentie gegeven aan het Bedrijf. Dit omvat, zonder beperking, octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten, en alle daarmee samenhangende goodwill.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf is het je op geen enkele wijze toegestaan om de Service, de inhoud ervan of een deel ervan te distribueren, te kopiëren, weer te geven of in het openbaar uit te voeren, beschikbaar te stellen aan het publiek, aan te passen, commercieel te gebruiken, in sublicentie te geven, te demonteren, te decompileren, te reduceren tot een menselijk leesbare vorm, in het openbaar uit te voeren, te verwerken, te compileren, te vertalen, te verkopen, uit te lenen, te verhuren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te combineren met andere software, de inhoud ervan of een deel ervan te wijzigen of er afgeleide werken van te maken, hetzij door jezelf, hetzij namens jou door een derde partij, op welke wijze of met welke middelen dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronische, mechanische of optische middelen.

Je dient je te onthouden van handelingen of nalatigheden die de goodwill van het bedrijf negatief kunnen beïnvloeden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de aanpassing of het gebruik van elk merk, logo of naam die of dat identiek is aan of verwarrend overeenkomt met de handelsmerken, dienstenmerken en logo’s van het Bedrijf en andere leveranciers van de Service.

Veranderingen in de dienst; stopzetting

Het bedrijf zal zich inspannen, maar is niet verplicht, om de Service te onderhouden. Bovendien is het bedrijf niet verplicht om periodiek nieuwe versies van bugfixes, code-updates of upgrades te leveren. Wij zullen, naar eigen goeddunken, de periode en de omvang van dergelijke nieuwe versies bepalen en je zult geen enkele actie, vordering of eis van welke juridische aard dan ook tegen ons of onze medewerkers ondernemen met betrekking tot de beslissing om al dan niet nieuwe versies te geven, of de inhoud van dergelijke nieuwe versies.

Door deze Voorwaarden te accepteren, geef je ons toestemming om, zonder enige voorafgaande of aanvullende kennisgeving, updates, upgrades, codewijzigingen, verbeteringen, bugfixes en verbeteringen te uploaden en automatisch op je mobiele apparaat te installeren. Inclusief elke andere vorm van code- of instellingswijzigingen in of aan de Applicatie, die onder andere de instellingen, lay-out, vormgeving of weergave van de App kunnen veranderen.

Door het accepteren van deze Voorwaarden heeft je ons ook toestemming gegeven om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de lay-out, het ontwerp, de omvang, de functies of de beschikbaarheid van de Service te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen leiden tot ongemak of zelfs tot storingen of defecten in de Service. Je gaat ermee akkoord en aanvaardt dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot, of in verband met de invoering van dergelijke wijzigingen of van eventuele storingen of mislukkingen die daaruit kunnen voortvloeien.

Door deze Voorwaarden te aanvaarden, geeft je ons te allen tijde, naar eigen goeddunken, toestemming om de werking van de Service, of enig deel daarvan, tijdelijk of permanent te stoppen of te beëindigen voor alle gebruikers, of voor bepaalde gebruikers, zonder enige aansprakelijkheid of verplichting ten opzichte van jou. Wij kunnen ook de levering van de Service geheel of gedeeltelijk opschorten voor alle gebruikers, of voor bepaalde gebruikers, voor periodiek onderhoud of soortgelijke doeleinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens jou anders dan de maximale waarde van je laatste opwaardering, verminderd met de administratieve kosten.

Serviceondersteuning, beschikbaarheid en kwaliteit

De functionaliteit, kwaliteit en beschikbaarheid van de Service is afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren, zoals: software, hardware, communicatienetwerken en de kwaliteit van de cellulaire netwerkverbindingen, worden door derden geleverd en vallen dus niet onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijf. Deze factoren zijn niet probleemloos en brengen niet altijd de best mogelijke doorvoer of kwaliteit van de dienstverlening met zich mee. Wij garanderen of verklaren op geen enkele wijze dat de Service zal werken zonder verbreking, fouten of onderbrekingen, dat het een aanvaardbare visuele kwaliteit biedt, of dat het te allen tijde toegankelijk of beschikbaar is, of vrij van fouten of ongeoorloofde toegang.

Het Bedrijf zal zich inspannen voor een continue beschikbaarheid van de Service. Desalniettemin is het Bedrijf op geen enkele wijze verplicht om technische ondersteuning te bieden in verband met je gebruik van de App en/of de Service, in het format, de frequentie, de omvang en het schema dat wij, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd bepalen. Je kunt geen enkele actie, vordering of eis tegen ons of onze medewerkers ondernemen in enige aangelegenheid die verband houdt met onze technische ondersteuning, of voor het ontbreken daarvan.

Wijzigingen in de Voorwaarden

Het Bedrijf kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Aanzienlijke wijzigingen worden van kracht 30 dagen nadat het Bedrijf een eerste kennisgeving heeft geplaatst op de homepage van de Service of op een ander relevant onderdeel van de Applicatie, met betrekking tot dergelijke wijzigingen. Andere wijzigingen worden 7 dagen na hun eerste plaatsing op de Service van kracht, tenzij we de Voorwaarden wijzigen om aan de wettelijke vereisten te voldoen. In dergelijke gevallen worden de wijzigingen onmiddellijk na de eerste terbeschikkingstelling of indien nodig van kracht.

Als je de Service blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, betekent dit dat je akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden en alle documenten, formulieren en beleidsregels die daarin zijn opgenomen.

AFWIJZING VAN GARANTIE

Wij garanderen niet dat de App en/of Service ononderbroken of foutloos werkt, of dat deze altijd beschikbaar is of vrij is van alle schadelijke componenten. Je gaat ermee akkoord en erkent dat het gebruik van de Service volledig op eigen risico is of het maximale risico dat wettelijk is toegestaan. Het Bedrijf levert de Service voor gebruik op basis van “zoals deze wordt geleverd” en “beschikbaar is”. De Service kan niet worden aangepast aan de behoeften van elke gebruiker. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijzen wij alle garanties en verklaringen, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Service af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, kwaliteit, niet-inbreuk, titel, compatibiliteit, prestaties, veiligheid of nauwkeurigheid.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Je zult het Bedrijf en/of zijn Personeel niet aansprakelijk stellen voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, of enige andere schade. Dit omvat ook verlies (inclusief verlies van winst en verlies van gegevens), kosten, betalingen en uitgaven, hetzij op grond van onrechtmatige daad, contractueel, of in enige andere vorm van aansprakelijkheid, voortvloeiend uit, of in verband met het gebruik van, of het onvermogen om de Service of een van de Services daarin te gebruiken, of uit enig falen, fout of storing in de functie van de Service, of uit enige fout, of fout gemaakt door ons Personeel of iemand die namens het personeel handelt, of uit je vertrouwen in de Service, of uit enige transacties gemaakt met de Verkopers, of uit enige ontzegging of annulering van je gebruikersaccount, of uit het bewaren, verwijderen, openbaar maken en elk ander gebruik of verlies van je gegevens op de Service, voor zover dit wettelijk is toegestaan. In ieder geval is je enige verhaalsmogelijkheid voor directe schade beperkt tot het bedrag van de commissies die het Bedrijf je in rekening heeft gebracht, gedurende de zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding zou hebben gegeven tot de schade.

Schadeloosstelling

Door het accepteren van deze Voorwaarden, ga je akkoord met, indien nodig, het Bedrijf en zijn Personeel te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen, op je eigen kosten en onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijk bericht, van en tegen enige schade, verlies, kosten en uitgaven, inclusief de honoraria van advocaten en juridische kosten, die voortvloeien uit enig pleidooi, claim of vraag, die voortkomen uit of in verband met de Service en/of je gebruik van de Service, overtreding van de Voorwaarden, enige andere voorwaarden, regels of voorschriften van toepassing op de Service, je overtreding, of overtreding van de rechten van enig ander persoon, of je activiteiten, transacties en communicatie op of via de Service, voor zover maximaal toegestaan door de wet.

KEUZE VAN APPSTORE

Als je de Applicatie hebt gedownload van de App Store van Apple, ga je en het Bedrijf hiermee akkoord en erkennen zij dat:

– Deze Voorwaarden worden gesloten tussen jezelf en het Bedrijf, en niet met Apple Inc. (“Apple”). Apple is niet verantwoordelijk voor de Applicatie. In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en de “Gebruiksregels” die door Apple en zijn opdrachtgevers zijn opgesteld (zoals deze term is gedefinieerd in de Voorwaarden voor de App Store) of de Voorwaarden voor de App Store, prevaleren de Gebruiksregels of de Voorwaarden voor de App Store. Indien een bepaling van deze Voorwaarden minder beperkend is dan de overeenkomstige bepaling van de Gebruiksregels of de App Store Voorwaarden, zullen de Gebruiksregels of Voorwaarden van de App Store prevaleren.

– Je kunt de Applicatie gebruiken op een iPhone of een iPad die je bezit of beheert. Apple is op geen enkele wijze verplicht tot het leveren van onderhoud en ondersteunende diensten met betrekking tot de Applicatie.

– Apple is niet verantwoordelijk voor de behandeling van claims van jou of derden met betrekking tot de Applicatie of je bezit en/of gebruik van de Applicatie, met inbegrip van (i) productaansprakelijkheidsclaims, (ii) claims dat de Applicatie niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of reglementaire vereiste, en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbeschermingswetgeving of soortgelijke wetgeving.

– In het geval van een claim van een derde partij dat de Applicatie, of je bezit en gebruik van de Applicatie, inbreuk maakt op de IP-rechten van die derde partij, is Apple niet verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de ontheffing van een dergelijke inbreukclaim.

– Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn externe begunstigden bij deze Voorwaarden. Na je aanvaarding van deze Voorwaarden heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden tegen jou als derde-begunstigde af te dwingen. Je verklaart en garandeert dat (i) je je niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een “terrorisme steunend” land; en (ii) je niet bent opgenomen op een lijst van verboden of aan beperkingen onderhevige partijen van de Amerikaanse regering.

– Als je de Applicatie van een andere applicatiemarktplaats hebt gedownload, kunnen andere derde partijen begunstigd zijn bij deze Voorwaarden, overeenkomstig de voorwaarden van die marktplaats. Dergelijke andere derden zijn niet verantwoordelijk voor het leveren van onderhoud en ondersteunende diensten met betrekking tot de Applicatie.

Geen overdracht

Deze Voorwaarden en de overeenkomst tussen ons waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle rechten, overeenkomsten of verplichtingen hieronder mogen niet worden overgedragen, van rechtswege, door middel van een fusie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Elke voorgenomen overdracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is nietig en niet bindend.

Met inachtneming van de voorgaande zin, kunnen wij de overeenkomst die wordt beheerst door deze Voorwaarden en dus de Voorwaarden in zijn geheel, met inbegrip van alle rechten, plichten, aansprakelijkheden en verplichtingen daarin, na kennisgeving aan je en zonder je verdere specifieke toestemming, overdragen aan een derde partij, bij een reorganisatie of herstructurering, fusie, overname, wijziging van de zeggenschap of de verkoop van al onze aandelen of activa of vrijwel al onze activa die betrekking hebben op de overeenkomst die wordt beheerst door deze Voorwaarden. Op grond van een dergelijke overdracht neemt de rechtverkrijgende onze positie in de overeenkomst tussen jou en ons over, inclusief alle rechten, plichten, aansprakelijkheden en verplichtingen.

Scheidbaarheid

Indien een van de Voorwaarden of andere bepalingen door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van een rechtsregel of openbaar beleid, dan wordt die bepaling uitgevoerd en afgedwongen voor zover de wet dat toestaat. Alle andere bepalingen en voorwaarden blijven echter onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht & jurisdictie

Deze Voorwaarden, onze overeenkomst en je gebruik van de Service worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, met uitzondering van alle andere toepasselijke regels voor wetsconflicten.

De bevoegde rechtbank in Amsterdam is exclusief en als enige bevoegd voor elk geschil, elke vordering of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met de Service en het gebruik ervan, en met betrekking tot elke aangelegenheid die verband houdt met de geldigheid, de toepasselijkheid, de uitvoering of de interpretatie van deze Voorwaarden.

Niettegenstaande het voorgaande kan elke vordering van de Onderneming tegen je op grond van de vrijwaringsclausules van deze Voorwaarden worden ingesteld bij de rechtbank waar de vordering van de derde partij die het onderwerp is van de vrijwaring, is ingediend tegen het Bedrijf.

Voor het laatst bijgewerkt: 23 December 2021