Download de app
Kies uw
wapen naar keuze

Scan de code

of ga oldschool, download de app

KUARIO B.V. is een dochteronderneming van XMDS Holding B.V.

KUARIO B.V. en gelieerde bedrijven begrijpen dat uw privacy belangrijk voor u is. Wij zetten ons in voor het respecteren van uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens, dat wil zeggen alle informatie waarmee u als individueel persoon kunt worden geïdentificeerd, verzameld via alle websites of apps die een link naar deze Privacyverklaring plaatsen (gezamenlijk “de Sites”). In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en deze beschermen in verband met de Sites, in onze hoedanigheid van verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Privacyverklaring van KUARIO B.V.

KUARIO B.V., gevestigd aan Lichtfabriekplein 1, 2031 TE  Haarlem, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

KUARIO B.V.
Lichtfabriekplein 1
2031 TE  Haarlem
Nederland

+31 (0)88 248 1603

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

KUARIO B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of producten, omdat u diensten of producten aan ons levert en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam organisatie

E-mail adres

IP-adres van het gebruikte apparaat om in te loggen

Apparaat of browser gebruikt om in te loggen

Facturatie gegevens van de exploitant

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op een website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Gegevens over uw activiteiten op onze websites

Contactgegevens van klanten via een app

 

Kredietwaardigheidstoets

Bij KUARIO B.V. is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om achteraf betalingen te doen voor de door u gekochte producten. Om dit mogelijk te maken en u en ons te beschermen tegen misbruik, controleren wij uw kredietwaardigheid. Dit doen wij door de benodigde persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietinformatiebureau, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Doelstellingen en gronden

KUARIO B.V. verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

Het van u afnemen van goederen of diensten, op basis van de uitvoering van een overeenkomst

Het afhandelen van uw betaling, op basis van de uitvoering van een overeenkomst

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, op basis van de uitvoering van een overeenkomst of het hebben van een gerechtvaardigd belang

Het verlenen van service en ondersteuning, op basis van de uitvoering van een overeenkomst of het hebben van een gerechtvaardigd belang

U te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten, op basis van de uitvoering van een contract of het hebben van een legitiem belang

Om goederen en diensten aan u te leveren, op basis van de uitvoering van een contract of het hebben van een legitiem belang

KUARIO B.V. analyseert uw gedrag op de websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren; KUARIO B.V. doet dit op basis van uw toestemming en het hebben van een gerechtvaardigd belang.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KUARIO B.V.) tussen zit. KUARIO B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Bewaartermijn

KUARIO B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de hierboven beschreven doelen te realiseren en niet langer dan op grond van de hiervoor genoemde gronden gerechtvaardigd is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

KUARIO B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien KUARIO B.V. gebruik maakt van bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van KUARIO B.V., zullen wij met deze bedrijven een bewerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KUARIO B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen wij uw toestemming voor het plaatsen ervan. KUARIO B.V. plaatst geen eigen cookies op haar websites.

 

GÉANT

GÉANT is het pan-Europese onderzoeks- en onderwijsnetwerk dat de nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerken (NREN’s) van Europa met elkaar verbindt.

Alle gegevens van gebruikers die hebben gekozen voor de federatiediensten van Edugain-GÉANT worden beschermd volgens de Gedragscode voor serviceproviders  (Code of Conduct for Service Providers) ,  de standaard voor onderzoek en hoger onderwijsinstellingen om uw privacy te waarborgen.

 

Captcha

Om veiligheidsredenen gebruiken we Captcha puzzels, van FriendlyCaptcha, zie https://friendlycaptcha.com. De gegevens die worden verzameld wanneer een FriendlyCaptcha puzzel wordt getoond, zijn :
* De request headers User-Agent, Origin en Referer
* De puzzel zelf, die informatie bevat over de account en site key waar het aan gerelateerd is
* De versie van de widget
* Een tijdstempel
FriendlyCaptcha slaat een geanonimiseerde teller per IP adres op voor dynamische puzzel moeilijkheden op het rand netwerk om kwaadwillende gebruikers op te sporen en het blokkeren van legitieme gebruikers te minimaliseren. Deze data wordt geheel apart van de rest van de data opgeslagen en kan niet worden gecorreleerd aan specifieke websites of iets anders. FriendlyCaptcha anonimiseert IP adressen door gebruik te maken van een one-way hash van bepaalde waarden, zodat ze niet persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.
FriendlyCaptcha vraagt NIET om andere informatie of persoonlijke informatie, zoals je naam, email, en online profielen.
Meer informatie over het privacy beleid van FriendlyCaptcha vind je hier: Privacybeleid voor eindgebruikers – Friendly Captcha

 

Inzage, wijzigen of verwijderen gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KUARIO B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@kuario.com.

Om er zeker van te zijn dat u de persoon bent die het verzoek tot inzage doet, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw foto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KUARIO B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

KUARIO B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze supportdesk via e-mail: service@kuario.com.