Download de app
Kies uw
wapen naar keuze

Scan de code

of ga oldschool, download de app
Licentie

Volledig in overeenstemming met de nieuwe EU-richtlijn voor betalingsdiensten

Achtergrond en vergunningen

Wij dekken alle belangrijke valuta in de wereld.

KUARIO biedt haar diensten wereldwijd aan. Wij dekken alle belangrijke valuta’s in de wereld.

In het kader van PSD2 hebben wij een sublicentie als betaalinstelling verkregen, onder toezicht van de Nationale Bank van België, als een naar behoren geregistreerde agent van Equals MoneySA, een gereguleerde betaalinstelling in België.
Onze licentie heeft een paspoort voor alle 30 landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Onze sublicentie stelt ons in staat om gereguleerde betalingsdiensten aan te bieden onder de EU Richtlijn 2015/2366 (Payment Service Directive II).
Wij bieden onze diensten echter wereldwijd aan, dus onze KUARIO-diensten zijn niet alleen beperkt tot de EER.

KUARIO

Gereglementeerde betalingsinstelling agent

Dankzij onze sublicentie Betaalinstelling onder reglementair toezicht in België, mogen wij onze diensten aanbieden op de Europese markt die enkel door financiële instellingen met een vergunning mogen worden aangeboden.
Dit betekent dat wij u de volgende gereglementeerde betalingsdiensten kunnen aanbieden:
● inning en afwikkeling van gelden
● uitvoering van betalingstransacties (waaronder overschrijvingen en incasso’s via betaalkaarten of andere KUARIO-apparaten)
● verwerking van creditcards
● het beheren van een betaalrekening in meerdere valuta’s (IBAN)
● uitgeven en/of verwerven van betalingstransacties en financiële contracten

Beveilig

Uw fondsen zijn veilig op een vertrouwde geblokkeerde rekening

Oonex Payment Institution in België, die de Agent sub-licentie aan ons heeft verleend, neemt de financiële en regelgevende aansprakelijkheid op zich voor de activiteiten die door ons op de Europese markt worden uitgevoerd. Het in Europa gereguleerde lid van de Sponsoring Payment Institution is verplicht uw (de partner van KUARIO) gelden op een gesegregeerde betaalrekening te ‘bewaken’. Dit betekent dat wanneer wij ‘gereguleerde betalingsdiensten’ aan u leveren, de transacties worden gecleard en afgewikkeld vanaf een speciale rekening waar uw (en/of uw handelaars) geldmiddelen altijd worden beschermd.

Deze speciale rekening is bij een Tier 1 bank in België, onder toezicht van de Nationale Bank van België. Wij zorgen ervoor dat uw fondsen worden veiliggesteld op een vertrouwde rekening.